FORGOT YOUR DETAILS?

HAKKIMIZDA

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Yaşar Üniversitesi’ndeki bilgi ve altyapının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi sürecini yönetmektedir.

BTTO, Üniversitede üretilen bilginin topluma aktarılması amacıyla aşağıdaki kanallardan faydalanmaktadır:

Konferanslar, kurslar, sunumlar, seminerler ve eğitimler;

Danışmanlık hizmetleri

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen sözleşmeli veya hibe destekler ile fonlanan Ar-Ge projeleri;

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri;

Teknolojinin devri ve lisanslanması

Spin-off ve start-up şirketleri

FAALİYET ALANLARIMIZ

BTTO, akademisyenlere, öğrencilere, girişimcilere, sanayicilere ve tüm kamu ya da özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak

-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilgi düzeyinin -artırılmasına destek

-Araştırmacıların sanayi ile işbirliğine özendirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile gerekli bağlantı, koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması

-Üniversite içi ve üniversite dışı paydaşlar ile etkileşimin güçlendirilerek disiplinler arası, çok ortaklı, büyük ölçekli ve özel sektör katılımlı projeler geliştirilmesi

-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinde, kurumsal, ulusal ve uluslararası destek ve yatırım fonlarına erişime yönelik eşleştirme, danışmanlık ve ağyapı oluşturma hizmetleri

-Bilgi ve teknoloji portföyünü oluşturan varlıkların belirlenmesi, kapsam ve mülkiyet haklarının korunması stratejisinin belirlenmesi, koruma süreci destek/yönetimi

-Bilgi ve teknoloji portföyünün ticarileştirilme stratejilerinin geliştirilmesi, iş modellerinin belirlenmesi ve ticarileştirme yol haritası oluşturulması, ticarileştirme sürecinin yönetimi, ticarileştirme süreci sonrasında izleme ve portföy yönetimi

-Bilgi ve teknoloji değer zinciri sürecinde finansal, mali, hukuki ve idari yönlendirme ve danışmanlık
faaliyetlerini yürütmektedir.

TOP