ARAŞTIRMACI

-Yapılan araştırma sonuçlarının ve üretilen bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesi sürecinde destek

-Ulusal ve uluslararası hibe destek programları konusunda bilgilendirme, proje başvurusu hazırlama ve gözden geçirme

-Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması (patent araştırması, patent başvurusu yazma, başvuru yapma)

-Proje işbirlikleri konusunda uygun firma ya da kurum ile eşleştirme

-İş fikrini şirkete dönüştürme sürecinde Kuluçka Merkezi'nde işlik, çekirdek sermaye ve mentörlük desteği

-İş fikirleri ve projelerin ticarileştirme analizinin yapılması ve yol haritası belirlenmesi

-Projelendirme ve finansal desteklere erişimde danışmanlık

-Desteklenen projelerde proje raporu hazırlama desteği

-Ticari prototipi hazır başvurularda teknoparklara erişim desteği

-Girişim (risk) sermayesine erişim ve ağyapı hizmetleri

 

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

TOP });