AR-GE Proje Günleri III "AB Programları Bilgilendirme Günü"

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı işbirliği ile 1.Şubat.2019 Cuma günü, “AR-GE Proje Günleri III: AB Hibe Programları” etkinliği gerçekleştirilmiştir. 80 kişilik bir katılımın olduğu bilgilendirme günü etkinlik süresince Enerji, Toplum ile Toplum için Bilim Alanlarında ve PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) Programı hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Etkinlik İçerik:

-AB Araştırma ve Geliştirme Programı Ufuk2020 ve TÜBİTAK U2020 Destek ve Ödül Programları, Çağrı Yıldırım, TÜBİTAK, Ulusal İrtibat Noktası

-Enerji Alanı, TÜBİTAK,  Çağrı YILDIRIM, Ulusal İrtibat Noktası

-Toplum ile Toplum için Bilim, TÜBİTAK, Sonay Gönenli, Ulusal İrtibat Noktası

-PRIMA Programı, TÜBİTAK, Nur Eda Demir, Uluslararası İşbirliği Uzman Yardımcısı

 

TOP