Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

 

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri:

  • Girişimci akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin ve mezunların teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri ile start-up ve spin-off şirketler kurmasına destek olması
  • Minerva Kuluçka Merkezi çatısı altında girişimcilere mekan, altyapı, destek hizmetleri gibi imkanların bedelsiz olarak sağlanması
  • Temel girişimcilik konularında; ders, seminer ve kursların organize edilmesi
  • Girişimcilerin iş fikirlerini ilerletebilmek için ihtiyacı olan finansmana ulaşabilmeleri ve girişimcilik ekosistemini tanımaları için bu alanda çalışan ortak kurum\kuruluşlarla birlikte ödüllü yarışmalar düzenlenmesi
  • Yenilikçi iş modeli olan ya da patentlenebilir nitelikte teknoloji geliştiren girişimcilere işlerini kurmak ve büyütmek için iş geliştirme danışmanlığı ve sürekli mentör hizmeti sağlanması
  • KOSGEB ve TUBİTAK tarafından geliştirilen girişimcilik destek programı kapsamında, iş fikirlerinin projelendirilmesi ve iş fikri belirli bir olgunluğa ulaşmış girişimcilerin, ağımızda olan potansiyel yatırımcılarla buluşturulması

 

Minerva Kuluçka Merkezi’nin Girişimcilere Sağladığı Avantajlar:
• İş fikri geliştirme
• İş modeli oluşturma konusunda eğitim verme
• Girişimcilik alanında yarışmalar düzenleme
• Girişimcileri yatırımcılarla buluşturma
• Ulusal ve uluslarası düzeyde girişimcilik ve yenilik etkinlikleri
• Fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirme
• Girişimcileri kendi alanlarda uzman olan mentörlerle eşleştirme
• Girişimcilerin projelerine uygun fon kaynağı bularak projelerini ticarileştirmeleri konusunda kendilerine destek olma
• Bilimsel Araştırma Projeleri fonu kapsamında çekirdek sermaye desteği sağlama

Başvuru Yeri ve Şekli:
Minerva Kuluçka Merkezi’nde yer alabilmek için girişimciler web sayfamızda yer alan formu doldurarak internet üzerinden başvuru yapmaktadır.Girişimcilik Kurulu ilgili başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde inceleyerek, karar önerisini Rektöre sunar.Rektörlük kararı girişimciye BTTO tarafından bildirilir.

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Begüm Merih

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi
TOP });