Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

MİNERVA KULUÇKA MERKEZİ

Minerva Kuluçka Merkezi, Yaşar Üniversitesi’ndeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere girişimcilik konusunda destek olmak adına, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin çatısı altında 2015 yılında faaliyete geçmiştir.

Kuluçka Merkezinin Faaliyet Alanları

 • Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama, muhasebe, dış ticaret, pazar planı ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları, liderlik, strateji, girişimciler için hukuk ve benzeri temel girişimcilik konularında; ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlama,
 • İş fikri geliştirme,
 • İş modeli geliştirme,
 • Pazarlama ve rekabet stratejileri oluşturma,
 • Ürün ve hizmetler için fiyat belirleme,
 • Girişimcilik alanında yarışmalar düzenleme,
 • Girişimcileri yatırımcılarla buluşturma,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yeniklik
 • Fon kaynağı bulma ve yatırım alma,
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında danışmanlık,
 • İş geliştirme danışmanlığı,
 • Girişimcileri mentörlerle eşleştirme.

Başvuru Yeri ve Şekli

 • Girişimci, Kuluçka Merkezi Başvuru Formu’nu doldurarak BTTO’ya teslim eder.
 • Girişimcilik Kurulu ilgili başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde inceleyerek, karar önerisini Rektöre sunar. Rektörlük kararı girişimciye BTTO tarafından bildirilir.

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Ayşe Şen Sönmezoğlu

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

Minerva Kuluçka Merkezi Girişimcimiz Ali Selek

Minerva Kuluçka Merkezi Girişimcimiz Mert Can Kılıç

TOP