Projeler ve Hibe Destek

-Ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programları hakkında bilgilendirme (TÜBİTAK, KOSGEB, H2020, -Kalkınma Ajansı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluş destekleri vb.)

-Fikrin projeye dönüştürülmesi ve proje geliştirme aşamasında danışmanlık ve destek

-Sanayi, araştırmacı ve girişimcilerin Ar-Ge ve İnovasyon destek programlarına yönlendirilmesi

-Ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon fonlarına erişime yönelik proje öneri dosyası hazırlanması / gözden geçirilmesi

-Finansal destek alan projelerin yürütülmesi ve destek kurumuna karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, gelişme, izleme ve sonuç dosyaları hazırlanmasında izleme ve destek

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Simla Şahin

Proje Hibe Destek

TÜBİTAK Proje Yazım Desteği - Yrd. Doç. Dr. Onur Dursun

TOP