Projeler ve Hibe Destek

-Ulusal/Uluslararası sürekli açık ve çağrılı destek programlarının takip edilmesi ve bu programlardan faydalanması öngörülen hedef kitlelerin bilgilendirilmesi

-Ulusal ve uluslararası hibe destek programlarının tanıtım, proje başvuru süreci ve proje yönetimine yonelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmesi

-Talep doğrultusunda proje yazım ve başvuru süreci desteği verilmesi

-Sanayi, araştırmacı ve girişimcilerin uygun Ar-Ge ve inovasyon destek programlarına yönlendirilmesi

-Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordi­ nasyonun sağlanması ve idari destek verilmesi

-Kabul almayan projelerin revize edilerek başvuru sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Ezgi Gülay

Proje Hibe Destek
TOP });