ETKİNLİKLER ve TANITIM

  • Akademisyenler ve üniversite öğrencileri için farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin planlanlaması
  • Ulusal ve uluslararası hibe destek programları, üniversite-sanayi işbirliği çalıştayları, FSMH semineri, Kuluçka Merkezi ve girişimcilik konulu bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi
  • Kurumsal kimlik oluşturulması ve buna bağlı olarak tanıtım materyallerinin hazırlanması
  • Yaşar BTTO çalışanlarına yönelik eğitimler alınması ve ilgili mevzuatlar hakkında bilgi edinilmesi
  • İnovasyon, girişimcilik, üniversite-sanayi işbirligi konulu ulusal/ uluslararası etkinliklere Yaşar BTTO kurumsal kimliği ile katılım sağlanması
  • Dijital ve basılı  medyanın aktif olarak kullanılması
  • TTO Akademisyen ve firma veritabanının oluşturulması

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Selen Örnek

Etkinlikler ve Tanıtım
TOP });