HAKKIMIZDA

Bilgi ve teknoloji transferi, bir kurum tarafından üretilen bilgi ve geliştirilen yeni bir teknolojinin,bundan yararlanabilecek kurum ve kuruluşlara aktarılarak kullanılmasının sağlanmasıdır. Üniversite özelinde ise akademik dünya ile akademik olmayan dünya arasında fikri mülkiyet, uzmanlık, öğrenme, beceri, süreç, hizmet, teknoloji ve ürünlerin transferi olarak tanımlanabilir. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, başta Yaşar Üniversitesi olmak üzere bölge üniversitelerinde üretilen bilgi ve teknoloji ile araştırma altyapısının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülerek makul kuruluşlar, özel sektör ve toplumun fayda sağlaması sürecini yönetmektedir. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi üniversite, kamu, özel sektör ve toplumun fayda sağlaması sürecini yönetmektedir. Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite, kamu, özel sektör ve toplum arasında etkin ve yalın bir ara yüz olarak faaliyet göstermektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Yaşar Üniversite’sinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu üretilen bilgi ve geliştirilen teknolojinin ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi sürecini yönetmektedir. Bilgi ve Teknoloji Transferi Ofisi bu kapsamda çeşitli bilgilendirme etkinlikleri ve eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca,kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde danışmanlık hizmetleri, özel sektör ve kamu kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen sözleşmeli projeler veya hibe destekleri ile fonlanan Ar-Ge projeleri de Bilgi ve Teknoloji Transferi Ofisinin faaliyet alanına girmektedir. Fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması (patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri) ticarileştirilmesi (lisanslama) ve yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi yürütülen diğer başlıca faaliyetler arasındadır.

TOP });