HAKKIMIZDA

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Yaşar Üniversitesi’ndeki bilgi ve altyapının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülmesi sürecini yönetmektedir.

BTTO, Üniversitede üretilen bilginin topluma aktarılması amacıyla aşağıdaki kanallardan faydalanmaktadır:

Konferanslar, kurslar, sunumlar, seminerler ve eğitimler;

Danışmanlık hizmetleri

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülen sözleşmeli veya hibe destekler ile fonlanan Ar-Ge projeleri;

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri;

Teknolojinin devri ve lisanslanması

Spin-off ve start-up şirketleri

FAALİYET ALANLARIMIZ

BTTO, akademisyenlere, öğrencilere, girişimcilere, sanayicilere ve tüm kamu ya da özel sektör kuruluşlarına yönelik olarak

-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilgi düzeyinin -artırılmasına destek

-Araştırmacıların sanayi ile işbirliğine özendirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliği projeleri ile gerekli bağlantı, koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması

-Üniversite içi ve üniversite dışı paydaşlar ile etkileşimin güçlendirilerek disiplinler arası, çok ortaklı, büyük ölçekli ve özel sektör katılımlı projeler geliştirilmesi

-Araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinde, kurumsal, ulusal ve uluslararası destek ve yatırım fonlarına erişime yönelik eşleştirme, danışmanlık ve ağyapı oluşturma hizmetleri

-Bilgi ve teknoloji portföyünü oluşturan varlıkların belirlenmesi, kapsam ve mülkiyet haklarının korunması stratejisinin belirlenmesi, koruma süreci destek/yönetimi

-Bilgi ve teknoloji portföyünün ticarileştirilme stratejilerinin geliştirilmesi, iş modellerinin belirlenmesi ve ticarileştirme yol haritası oluşturulması, ticarileştirme sürecinin yönetimi, ticarileştirme süreci sonrasında izleme ve portföy yönetimi

-Bilgi ve teknoloji değer zinciri sürecinde finansal, mali, hukuki ve idari yönlendirme ve danışmanlık
faaliyetlerini yürütmektedir.

TOP