FSMH ve Ticarileştirme

-Patent ön araştırması yapılıp, ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi

-Araştırmacı, sanayi ve girişimciler tarafından üretilen bilgi ve teknoloji portföyünün tescil edilebilirlik ve tescil kapsamının belirlenmesi

-Lisanslama ve start-up\spin-off modelleri ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi

-Türk Patent Kurumu ve buluş sahibinin koordinasyonunun sağlanması

-Üretilen bilgi ve teknolojinin, iş ve proje fikirlerinin ticarileştirme analizi, fıkri ve sınai koruma strateji ve yol haritasının belirlenmesi

-Tekniğin bilinen durumu, freedom to operate ve teknoloji haritası (landscape) analizi ve ön değerlemede (valuation) destek verilmesi

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Başak Kaftan

Ticarileştirme
TOP