FSMH ve Ticarileştirme

-Fikri ve sınai mülkiyet haklarının koruma süreci destekleri (patent araştırması, patent başvurusu yazma, başvuru)

-Lisanslama ve start-up/spin-off modelleri ile ticarileştirme süreçlerinin yönetimi

-Şirketleşme, finansal, idari ve hukuksal konularda mentörlük

-Melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarına erişim

-Araştırmacı, sanayi ve girişimciler tarafından üretilen bilgi ve teknoloji portföyünün belirlenmesi

-Üretilen bilgi ve teknolojinin, iş ve proje fikirlerinin ticarileştirme analizi, fikri ve sınai koruma strateji ve yol haritası belirleme

-Tekniğin bilinen durumu, freedom to operate ve teknoloji haritası (landscape) analizi ve ön değerlemede (valuation) destek

-İş ve proje fikirleri ile buluş bildirimlerinin olgunluk seviyesinin değerlendirilmesi, uygun olanların BAP desteğine yönlendirilmesi

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Zeynep Pınar Ertürk

Ticarileştirme
TOP