FSMH ve Ticarileştirme

-Patent ön araştırması yapılıp, ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi

-Araştırmacı, sanayi ve girişimciler tarafından üretilen bilgi ve teknoloji portföyünün tescil edilebilirlik ve tescil kapsamının belirlenmesi

-Lisanslama ve start-up\spin-off modelleri ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi

-Türk Patent Kurumu ve buluş sahibinin koordinasyonunun sağlanması

-Üretilen bilgi ve teknolojinin, iş ve proje fikirlerinin ticarileştirme analizi, fıkri ve sınai koruma strateji ve yol haritasının belirlenmesi

-Tekniğin bilinen durumu, freedom to operate ve teknoloji haritası (landscape) analizi ve ön değerlemede (valuation) destek verilmesi

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Başak Kaftan

FSMH ve Ticarileştirme
TOP });