Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

-TTO'nun iç ve dış paydaşlara yönelik pazarlama planının oluşturulması

-İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturup, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlayıp, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürüterek, ekipler arası koordinasyonun sağlanması

-Üniversitede üretilen ve teknoloji transferinde kullanılabilecek rekabetçi bilgi, teknoloji ve know how'ların belirlenmesi

-Kamu ve sanayiden gelen talepler doğrultusunda üniversitede ilgili alanda çalışmakta olan akademisyenlerin eşleştirilmesi

-Kamu, Sanayi ve Üniversite buluşma platformlarının oluşturulup, Ar-Ge proje taleplerinin belirlenmesi

-Üniversitede oluşan proje fikirlerinin kamu ve sanayi kuruluşlarına duyurulması ve tanıtılması

-Üniversitelerin altyapısının (laboratuvar gibi) özel sektör kuruluşları tarafından değerlendirilmesinin sağlanması

Yardımcı olabilmemiz ve size erişebilmemiz için lütfen formu doldurunuz

Necip Atılgan

Üniversite Sanayi İşbirlikleri
TOP });